Služby

Technik požární ochrany nabízí:

1)Preventivní požární prohlídky

2)Školení zaměstanců o požární ochraně  

3)Zpracování dokumentace požární ochrany

4)Začlenění provozované činnosti 

5) Bezpečnostní značky 

6) Kontrola a revize hydrantů