Požární bezpečnost prostorů kabelového rozvodu

05.03.2021 19:29

Samostatné požární úseky musí tvořit:

  • prostory kabelového prostoru 
  • elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení
  • zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810
  • agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
  • elektrické rozvaděče s napětím větší než 200V a 25 A, které se nacházejí v chráněné únikové cestě
  • rozvodny elektrické energie podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804
 
 
Prostupy kabelů ohraničujících konstrukce kabelových kanálů, šachet, mostů a prostupů a prostupy hlavními a dílčími požárními přepážkami musí být utěsněny požární ucpávkou. Požární ucpávka musí vykazovat stejnou požární odolnost jako kostrukce, kterou kabely prostupují.
 
 
TOPlist