Školení BOZP - bezpečnosti práce, požární ochrany, první pomoci a řidičů referentů

AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma.

Certifikované online školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec.

Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu.

 1. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv.
 2. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu.
 3. Každé e-learningové školení je složeno z tzv. prezentační části a testu ověřujícího získané znalosti.
 4. E-learning je ekonomicky i časově výhodnější.
 5. Proč právě u nás?
 6. Všechny naše kurzy jsou zpracovány odborně způsobilou osobou a splňují veškeré požadavky platné právní legislativy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.
 7. Kurzy jsou jasné a přehledné zakončené testovou částí, která svým obsahem přímo navazuje na část prezentační.
 8. Po úspěšném absolvování kurzu, je automaticky v systému školení vygenerován certifikát.
 9. Nesbíráme emailové adresy Vašich zaměstnanců, emailem komunikujeme pouze s objednatelem kurzu.
 10. Nabízíme nejnižší zaváděcí cenu e-learning kurzů na trhu
 11. Jak to funguje?
 12. Napište nám jména, počet zaměstnanců a druh školení, které je potřeba proškolit a my Vám zašleme přihlašovací údaje každého zaměstnance.
 13. Po úspěšném složení testu Vám bude v systému školení automaticky vygenerován certifikát, který si můžete kdykoliv vytisknout.
 14. Do školících materiálů máte přístup po dobu platnosti Vaše certifikátu. 

 

Ceník školení bezpečnosti práce a druhé školení např.požární ochrany pro naše obchodní partnery:

Počet uživatelů         cena / zaměstnanec

1 - 50                                 90 Kč

51 - 100                             80 Kč 

101 - 500                           70 Kč

501 - 1000                         dle dohody

1001 - 2500                       dle dohody 

více než 2500                  dle dohody

 

Výhody online školení BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování lektorů, školících prostor nebo následnou kontrolu.

 

Vybrané výhody online školení bezpečnosti práce a požární ochrany

 • nemusíte nic organizovat, zajišťovat školící prostory ani lektory
 • zaměstnanci mohou absolvovat školení kdykoliv a odkudkoliv
 • kurzy vždy aktuální
 • ověření znalostí a certifikace probíhají online

 

Školení online zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení:

 • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,

Školení o požární ochraně na pracovišti by zaměstnanec měl být seznámen: 

 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
 
 

 

 

 

 

TOPlist

Školení online - formulář