Ceník služeb- možnost náhradního plnění

Ceník služeb - jsme plátci DPH. 

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

Kontrola těsnosti tlakové nádoby:

od 800 Kč/ ks včetně protokolu

Školení online BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci

od 50 Kč/ vedoucí zaměstnanec

Zajištění bezpečosti práce a ochrany zdraví při práci na základě smlouvy:

od 1000 Kč - 8000 Kč dle složitosti a velikosti provozovny

Kalibrace detektoru

od 650 Kč/ ks včetně kalibračního protokolu

Kontrola dokumentace BOZP včetně písemné zprávy

1500 Kč (kanceláře, prodejny, ordinace atd.)

Revize a kontrola hasicího přístroje(ruční):  

od 50 Kč/ ks včetně plomby a štítku

Revize a kontrola hasicího přístroje 1 - 4 ks:

150 Kč/ ks včetně plomby a štítku

Periodická revize hasicího přístroje:                                   

350/ ks  

Doprava do dílny:                                                                       

300 Kč              

Revize a kontrola hasicího přístroje(pojízdný):                    

od 90 Kč/ ks  

Revize a kontrola požárních klapek od:

od 80 Kč/ ks   

Revize a kontrola hydrantu:                                           

od 70 Kč/ ks

Revize hydrantu podzemního a nadzemního:              

od 200 Kč/ ks 

Detektor řady GIC:

2662 Kč/ ks

Hasicí přístroj práškový 6kg 21A:                                                 

889 Kč/ ks 

Box na hasicí přístroj 6 kg:                                                    

895 Kč/ ks

Požární hadice D25:                                                                

800 Kč/ ks  

Požární hadice C52:                                                              

1300 Kč/ ks   

Preventivní požární prohlídka:                                            

750 Kč

Revize a kontrola požárních dveří:                                       

od 50 Kč/ ks

Revize a kontrola požárních hlásičů:                                   

od 40 Kč/ ks

Revize a kontrola nouzového osvětlení:                     

od 50 Kč/ ks

Kalibrace a kontrola čidel a detektorů plynu:                         

 od 650 Kč/ ks

Doprava po Praze:                                                

300 Kč

 

 

Dokumentace požární ochrany:

 

Popis

Cena za ks

Stanovení zabezpečení organizace PO (směrnice)

od 800,- Kč

Začlenění podle požárního nebezpečí

od 700,- Kč

Požární řád pracoviště

od 400,- Kč

Požární evakuační plán – dle složitosti

od 1000,- Kč

Dokumentace zdolávání požárů – operativní karta

od 3000,- Kč

Požární poplachové směrnice

od 200,- Kč

Řád ohlašovny požárů

od 400,- Kč

Tematický plán a časový rozvrh školení

od 400,- Kč

Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy PPH

od 400,- Kč

Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky

od 500,- Kč

 

 

 

Minimální fakturace 500 Kč

 

 

 

 

Kontaktujte nás

TOPlist