Časté dotazy

Kdo může kontrolovat halonové hasicí přístroje?

Kontrolu provozuschopnosti halonových hasicích protředků, může provádět pouze certifikovaná osoba. Tento certifikát vydává Ministerstvo životního prostředí.

Jaký předpis nám nařizuje provádět kalibraci detektorů? Jedná se o kotelnu.

Toto nařizuje norma:

ČSN 07 0703 Plynové kotelny - stav revize

Jak často se musí kalibrovat detektor úniku plynu? Jedná se o detektor DHP4.

Detektor úniku plynu Metan i CO se musí kalibrovat nejméně jednou za 12 měsíců.

<< 1 | 2
TOPlist