Časté dotazy

Kdo může kontrolovat halonové hasicí přístroje?

Kontrolu provozuschopnosti halonových hasicích protředků, může provádět pouze certifikovaná osoba. Tento certifikát vydává Ministerstvo životního prostředí.

Jaký předpis nám nařizuje provádět kalibraci detektorů? Jedná se o kotelnu.

Toto nařizuje norma:

ČSN 07 0703 Plynové kotelny - stav revize

Jak často se musí kalibrovat detektor úniku plynu? Jedná se o detektor DHP4.

Detektor úniku plynu Metan i CO se musí kalibrovat nejméně jednou za 12 měsíců.

Dobrý den,
jsme SVJ a nemáme žádnou projektovou dokumentaci našeho bytového domu. Jak máme postupovat?
Děkuji za odpověď J. Pěkná

Dobrý den,

dle stavebního zákona:

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy se dokumentace nedochovala nebo není v náležitém stavu a stavba byla povolena nebo povolení podle právních předpisů platných při provedení stavby nevyžadovala, je vlastník stavby povinen pořídit pasport stavby.

<< 1 | 2
TOPlist