Kontrola a revize provozuschopnosti EPS

11.06.2015 08:12

Provádíme kontrolu a revizi EPS- ESSER.  Na provedenou revizi je uživateli vyhotovena zpráva revize EPS.

Systém EPS se skládá z vyhodnocovací ústředny, z různých typů hlásičů a ovládacích zařízení. EPS informuje lidi v objektu o požáru akustickou a optickou signalizací nebo informuje pomocí dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany ( PCO ), který využívá hasičský záchranný sbor ( HZS ).

Provoz požárně bezpečnostních systémů EPS se řídí Vyhl. 246/2001 Sb. § 8. Za provoz zodpovídá zodpovědný pracovník určený provozovatelem systému. Jeho prvořadou povinností je zajistit bezchybný provoz systému EPS. K tomu je nutno uzavřít smlouvu na provádění kontrol a oprav systému s pověřenou servisní organizací a zajistit řádné vedení požadované dokumentace. Dle požadavků Vyhl. 246/2001 Sb. se provádí 

1. Měsíční kontrola ústředen a doplňujících zařízení 

2. 1x za 6 měsíců zkouška činnosti EPS u čidel a zařízení které EPS ovládá 

3. 1x ročně kontrola provozuschopnosti Pozn. Kontrola provozuschopnosti nahrazuje zkoušku činnosti EPS. 

Předepsanou formou provozní dokumentace je Provozní kniha EPS kde se zapisují všechny události týkající se zařízení EPS.

Testování jednotlivých typů čidel provádíme pomocí testovacích přípravků. Pro testování opticko-kouřových hlásičů je určena hlavice SOLO s testovacím aerosolem SOLO 101. Pro testování tepelných hlásičů je určena tepelná tyč SOLO (bateriové nebo síťové napájení).

Podívejte se na náš ceník služeb

TOPlist