Lokální stabilní hasící zařízení FIRESTOP® (LSHZ)

10.06.2020 21:35

Provádíme kontroly provozuschopnosti a instalaci lokálního stabilního hasícího zařízení

Základem LSHZ jsou stejné komponenty i hasivo jako je u AHS. Na speciální hlavě ventilu jsou dva vývody. Jeden  je pro teplocitlivou trubičku o průměru 6 mm (nebo 12 mm) a maximální délce podle typu hasiva 4 – 15 m, která je trvale pod stálým tlakem. Druhý vývod jde přes elektromagnetický ventil dopravní trubičkou k trysce.

Aktivace LSHZ je tedy možná dvěma způsoby:

- prohořením teplocitlivé trubičky v chráněném prostoru (jako u AHS),

- nebo otevřením elektromagnetického ventilu řídící jednotkou, na základě impulsu z čidla umístěného v chráněném prostoru, případně stisknutím ručního tlačítka (jako u SHZ). 

K aktivovaci lze vyžít čidla teplotní, kouřová, apod.

Řídící jednotka, kterou je LSHZ vybaveno, umožňuje nastavit i časovou prodlevu mezi vyhlášením poplachu na signalizaci (elektrickou požární signalizaci, na akustickou, světelnou,..) a samotným otevřením elektromagnetického ventilu.

Nastavení prodlevy je pro případ, kdy je přítomna obsluha, která odstraní vzniklý problém v chráněném prostoru, např. uhasení drobného požáru běžným hasicím přístrojem nebo odstranění závady na technologii, aniž by LSHZ bylo aktivováno.

LSHZ lze spustit i zastavit pomocí ručních tlačítek (jako u SHZ).

TOPlist