Nabídka balíčků"VŠE V JEDNOM"

25.05.2013 13:07

Varianta 1 „VŠE V JEDNOM“ bez zvýšeného požárního nebezpečí

Balíček je určen pro provozovny sídlící v prostorách o rozloze max. 200 m2. V kterých pracuje max. 10 zaměstnanců (jedná se o činnosti prováděné převážně v bytových domech nebo v objektech o výšce menší než 45m nebo které mají méně než sedm nadzemních podlaží a neobsahují shromažďovací prostor (y) nebo hromadné podzemní garáže.)

Pro získání informací zda vaše činnost nebo objekt tyto charakteristiky vykazují, pokračujte na stránku zde.

Balíček obsahuje:

 • vstupní preventivní požární prohlídku s návrhy přijatých opatření a zápis o jejím provedení.
 • pravidelnou roční kontrolu věcných prostředků PO (hasicích přístrojů – max. 10 kusů).
 • kontrolu zařízení pro zásobování požární vodou (vnější a vnitřní hydranty max. 5 kusů)
 • začlenění provozované činnosti.
 • certifikovaná elektronická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 • PO dokumentaci vztahující se k provozované činnosti (dokumentaci o el. školení – tematické plány, certifikát. Ostatní PO dokumentaci – požární poplachová směrnice, požární knihu, event. požární řád).

Obr%C3%A1zek21 Balíčky požární ochrany

 

Cena balíčku je 2500 Kč – cena je konečná Tj. včetně dopravy a DPH.

Varianta 2 „VŠE V JEDNOM“ bez zvýšeného požárního nebezpečí

Obr%C3%A1zek1 Balíčky požární ochrany

Balíček je určen pro provozovny sídlící v prostorách o rozloze max. 500 m2. V kterých pracuje max. 30 zaměstnanců (jedná se o činnosti v objektech o výšce menší než 45m nebo které mají méně než sedm nadzemních podlaží a neobsahují shromažďovací prostor (y) nebo hromadné podzemní garáže a které zároveň nevykazují charakteristiky zvýšeného požárního nebezpečí, více zde.)

Balíček obsahuje:

 • vstupní preventivní požární prohlídku s návrhy přijatých opatření a zápis o jejím provedení.
 • pravidelnou roční kontrolu věcných prostředků PO (hasicích přístrojů – max. 30 kusů).
 • kontrolu zařízení pro zásobování požární vodou (vnější a vnitřní hydranty max 10. kusů)
 • začlenění provozované činnosti.
 • certifikovaná elektronická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 • PO dokumentaci vztahující se k provozované činnosti (dokumentaci o el. školení – tematické plány, certifikát. Ostatní PO dokumentaci – požární poplachová směrnice, požární knihu, event. požární řád).
 

Cena balíčku je 4500 Kč – cena je konečná Tj. včetně dopravy a DPH.

TOPlist