Seznam kvalifikovaných dodavatelů

23.04.2018 22:12

Jsme zapsáni u Ministerstva pro místní rozvoj v seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek, splnění kvalifikace doložili MMR příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesní způsobilosti.


Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.

Elektronicky_vypis_SKD_04986458-2018_04_23_22_10_7.pdf (165236) 

TOPlist