Detektor oxidu uhelnatého a hořlavých plynů řady GIC - ceny jsou konečné

GIS70

CENA: 2662 Kč*

 
Polovodičový snímač druhé generace
Detekce ve 2 stupních 50ppm a 120ppm
Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.
Optická signalizace
Vysoce selektivní
Vysoká stabilita
Napájení 11 až 15Vss
Zahřívací doba 1 minuta
Připojení kabelem JYTY 4x1
Průmyslové provedení krytí IP40
Rozměry: 115x90x55
Příslušenství:
Vyhodnocovací ústředna DZ40

 

 

GIS90

CENA:2662 Kč*

Polovodičový snímač druhé generace
Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV
Detekce ve 2 stupních 0,5% objemu(10%LEL) a 1% objemu (20%LEL)
Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.
Optická signalizace
Vysoce selektivní
Vysoká stabilita
Napájení 11 až 15Vss
Zahřívací doba 3 minuty
Připojení kabelem JYTY 4x1
Průmyslové provedení krytí IP40
Rozměry: 115x90x55
Příslušenství:
Vyhodnocovací ústředna DZ40
 

* NEJSME PLÁTCI DPH
 

Kontaktujte nás