Archiv článků

11.09.2019 19:44

Revize tlakových nádob

Revize tlakových nádob Provádíme kontroly a tlakové zkoušky tlakových nádob Výchozí  revize Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu tlakové nádoby. Provozní revize První provozní revize se...
Celý článek
25.08.2019 21:39

Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob.

Regulované látky a F - plyny Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob. Certifikace Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti,...
Celý článek
26.06.2019 17:52

Kalibrace a prodej detektorů výrobce Viteko

Provádíme kalibrace a prodej detektorů od firmy Viteko. Montáž provádíme v hromadných garážích, kotelnách a všude tam, kde je potřeba detekovat nebezpečné plyny.  K čemu se používají detektory oxidu uhelnatého (CO)? Především hromadné garážích, kotelnách apod. Senzory oxidu uhelnatého...
Celý článek
23.04.2018 22:12

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Jsme zapsáni u Ministerstva pro místní rozvoj v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR...
Celý článek
07.11.2017 17:15

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
Celý článek
20.08.2017 10:20

Pojištění až do výše 2 000 000 Kč

Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
Celý článek
02.07.2017 20:51

Profesionální, ekonomické a ekologicky šetrné chemické čištění topných a hydrantových soustav

Chemické čištění je vhodné pro topné a hydrantové soustavy. Chemické čištění představuje nejdostupnější způsob pro získání optimálně fungující topné soustavy. Je tou nejvýhodnější možností pro čištění topení v panelákových bytech a bytových domech a díky komplexně řešenému systému je...
Celý článek
14.05.2017 14:21

Akce - školení bezpečnosti práce, požární ochrany, první pomoci a referentů řidičů

AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:https://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
Celý článek
08.05.2017 09:11

Elektřina může zabíjet - bezpečnost práce

V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
Celý článek
28.01.2017 08:13

Výhody online školení BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>