Archiv článků

01.09.2023 18:42

Výroba a prodej bezpečnostních fotoluminiscenčních tabulek za nejlepší ceny na trhu

Vyrábíme fotoluminiscenční tabulky ve vysoké kvalitě. Doba trvání svícení min. 60 minut. Naše tabulky odpovídají nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Možnost náhradního plnění. V případě odběru většího množství produktů, Vám můžeme nabídnout slevu až 15%. Ceny od 46 Kč/ ks s DPH.   Odkaz na...
Celý článek
28.08.2023 15:07

Metodické doporučení platné pro projektování staveb, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily a manipulaci s těmito bateriemi nebo prostory pro parkování a dobíjení elektromobilů v budovách.

Metodické_doporučení_-_Elektromobilita (1).pdf (487389)
Celý článek
05.03.2021 19:29

Požární bezpečnost prostorů kabelového rozvodu

Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
Celý článek
10.06.2020 21:39

Instalace a kontrola provozuschopnosti stabilního hasícího zařízení (SHZ)

Provádíme kontroly provozuschopnosti a instalaci stabilních hasicích zařízení.  SHZ umožňuje ochranu od malého serveru, obráběcího centra, až po velké serverovny, archivy, .... Využívají se nádoby s obsahem od 1 do 60 kg hasiva (konkrétně 1; 2; 4; 6; 12, 60). Velikost chráněného...
Celý článek
10.06.2020 21:35

Lokální stabilní hasící zařízení FIRESTOP® (LSHZ)

Provádíme kontroly provozuschopnosti a instalaci lokálního stabilního hasícího zařízení Základem LSHZ jsou stejné komponenty i hasivo jako je u AHS. Na speciální hlavě ventilu jsou dva vývody. Jeden  je pro teplocitlivou trubičku o průměru 6 mm (nebo 12 mm) a maximální délce podle...
Celý článek
10.06.2020 21:28

Automatický hasicí systém FIRESTOP® (AHS)

Provádíme kontroly provozuschopnosti a instalaci  automatického hasicího systému Základem automatického hasicího systému je nádoba obdobná běžnému hasicímu přístroji TEPOSTOP® s obsahem 1; 2; 4; 6 nebo 9 kg, případně o objemu 6 a 9 l. Součástí nádoby je speciální ventil, který umožňuje...
Celý článek
11.09.2019 19:44

Revize tlakových nádob

Revize tlakových nádob Provádíme kontroly a tlakové zkoušky tlakových nádob Výchozí  revize Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu tlakové nádoby. Provozní revize První provozní revize se...
Celý článek
25.08.2019 21:39

Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob.

Regulované látky a F - plyny Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob. Certifikace Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti,...
Celý článek
26.06.2019 17:52

Kalibrace a prodej detektorů výrobce Viteko

Provádíme kalibrace a prodej detektorů od firmy Viteko. Montáž provádíme v hromadných garážích, kotelnách a všude tam, kde je potřeba detekovat nebezpečné plyny.  K čemu se používají detektory oxidu uhelnatého (CO)? Především hromadné garážích, kotelnách apod. Senzory oxidu uhelnatého...
Celý článek
23.04.2018 22:12

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Jsme zapsáni u Ministerstva pro místní rozvoj v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 56
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>