Archiv článků

26.06.2019 17:52

Montáž a prodej detektorů výrobce Viteko

Provádíme montáž detektorů od firmy Viteko. Montáž provádíme v hromadných garážích, kotelnách a všude tam, kde je potřeba detekovat nebezpečné plyny.  K čemu se používají detektory oxidu uhelnatého (CO)? Především hromadné garážích, kotelnách apod. Senzory oxidu uhelnatého jsou určeny pro...
Celý článek
23.04.2018 22:12

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Jsme zapsáni u Ministerstva pro místní rozvoj v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR...
Celý článek
07.11.2017 17:15

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
Celý článek
20.08.2017 10:20

Pojištění až do výše 2 000 000 Kč

Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
Celý článek
02.07.2017 20:51

Profesionální, ekonomické a ekologicky šetrné chemické čištění topných a hydrantových soustav

Chemické čištění je vhodné pro topné a hydrantové soustavy. Chemické čištění představuje nejdostupnější způsob pro získání optimálně fungující topné soustavy. Je tou nejvýhodnější možností pro čištění topení v panelákových bytech a bytových domech a díky komplexně řešenému systému je...
Celý článek
14.05.2017 14:21

Akce - školení bezpečnosti práce, požární ochrany, první pomoci a referentů řidičů

AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:https://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
Celý článek
08.05.2017 09:11

Elektřina může zabíjet - bezpečnost práce

V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
Celý článek
28.01.2017 08:13

Výhody online školení BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
Celý článek
31.12.2016 15:31

Certifikované školení BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci od 40 Kč/osoba.

Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
Celý článek
30.12.2016 20:31

Náhradní plnění - bezpečnost práce, školení, požární ochrana

Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>