Bezpečnostní značky na úseku PO

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Kontaktujte nás,pokud máte zájem o naše služby

TOPlist