Revize podzemního a nadzemního hydrantu

Značení hydrantu - všechny hydranty musí mít na horní části trvanlivé označení:
1) směru otevírání
2) počtu otočení do uvolnění průtoku a do úplného otevření
3) číslo normy 
4) DN - jmenovitá světlost
5) PN - jmenovitý přetlak
6) označení výrobce
7) datum výroby
8) vhodnost přepravované kapaliny
 
Tlak v hydrantovém systému měříme zařízením na měření tlaku dle normy (T-kus). Pro revizi podzemního hydrantu vlastníme nástavec, který se nasadí na podzemní hydrant.
Revizi a kontrolu hydrantu musí provádět oprávněná osoba.
Postup kontroly požární hadice dle dle EN671/3
Hadice se musí zcela rozvinout, natlakovat tlakem, který je v rozvodu budovy a zkontrolavat požadavky podle následujících bodů:
a) zařízení je volně přístupné a nepoškozené
b) návody k obsluze jsou jasné a čitelné
c) umístění je zřetelně označeno
d) upevnění na stěnu je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné
e) průtok kapaliny je rovnoměrný a dostatečný
Tlak a průtok se měří pomocí měřidla. Všechny hadice se musí každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak podle EN671-1 nebo EN 671-2 
 
Požární hadice musí být ukončena uzavíratelnou proudnicí, na které musí být možno volit následující nastavení:
a) zavřeno
b) sprchový proud
c) plný proud
Zkouška hadice se provádí zkušebním tlakem 2,4 MPa
  
 
V případě zájmu se podívejte na náš ceník

Provádění kontroly provozuschopnosti v Praze:

Kontaktujte nás

TOPlist