Tlakové a periodické zkoušky hasicích přístrojů 

Provádíme a máme oprávnění na provádění periodických a tlakových zkoušek hasicích přístrojů za nejlepší ceny na trhu.
 
Dotaz na HZS:
Může provádět - značit periodické zkoušky hasicích přístrojů (součástí je i tlaková zkouška), konkrétního výrobce osoba či firma, která není proškolená konkrétním výrobcem hasicího přístroje a nevlastní osvědčení - oprávnění výrobce? Např. revizní technik Karel Hrbek Černošice, Komenského 96, www.technikpo.cz
Vzhledem k tomu, že nádoby přenosných hasicích přístrojů jsou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů tlakovými nádobami k dopravě plynů, mohou jejich periodické zkoušky provádět pouze organizace nebo fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle ustanovení § 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Ano, revizní technik Karel Hrbek může provádět tlakové a periodické zkoušky hasicích přístrojů.

 

Kontaktujte nás

TOPlist