Začlenění provozované činnosti 

 Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,

b) se zvýšeným požárním nebezpečím,

c) s vysokým požárním nebezpečím.

Kontaktujte nás,pokud máte zájem o naše služby

TOPlist