Kalibrace, montáž, revize čidel a detektorů plynu oxidu uhelnatého, metanu a propan butanu

MONTÁŽ, SERVIS A KALIBRACE
Servis a kalibraci mohou vykonávat jen kvalifikované osoby, pověřené výrobcem.
Opravy detektoru provádí výrobce nebo jím pověřená servisní firma.

Po kalibraci od nás obdržíte kalibrační protokol.
Kalibrace prístroje je v podstatě nastavení signalizacních mezí, pri nichž přístroj začne automaticky signalizovat. Kalibrace se provádí pomocí kalibrační směsi plynu (plyn + vzduch) stejného druhu a koncentrace, jako je plyn, který se má zjištovat. Je to proces, kdy se do paměti přístroje ukládá referenční hodnota signálu senzoru úměrná druhu plynu a jeho koncentraci. Počáteční kalibraci přístroje provádí výrobce po zahoření senzoru pri teplote 20 ±2 °C a při relativní vlhkosti 60 ±5%. Kalibraci přístroje je nutno provést po jeho instalaci za provozních podmínek s ohledem na teplotu a vlhkost a pak kalibrace provádět pravidelně jednou rocně. Před provedením kalibrace je nutno zajistit, aby přístroj byl v činnosti několik dní a před kalibrací zajistit ventilaci prostoru k dosažení čistého vzduchu. Kalibrace se provádí připravenou kalibrační směsí s ověřeným složením v tlakové láhvi.

Signalizuje-li přístroj výskyt plynu, provedte ihned nezbytná opatření pro zabránení zvýšení koncentrace plynu nad mez výbušnosti a jeho následnému výbuchu. Uzavřete přívod plynu do objektu, zajistěte dostatečnou ventilaci otevřením oken a dveří, uhaste případný otevřený ohen, zabrante vzniku jiskření, vypněte elektrický proud v objektu a provedte i jiná opatření dle situace.

Naše kalibrační soustava:

TOPlist
TOPlist

Kontaktujte nás